Polykemi AB

Tworzywa modyfikowane, compound, compoundy, compounding,

Polykemi AB
wersja en

SCANAMID 66 (PA66)

Zastosowania typowe dla produktu: Motoryzacja, artykuły użytku codziennego, do urządzeń mechanicznych.
Zalety: Dobra kombinacja właściwości chemicznych i mechanicznych, odporność na ciepło.
Nasza oferta: Kompletny program dla wtrysku. Barwienie w masie, szeroko rozwinięta technologia zbrojenia materiału oraz wersje bezhalogenowego uodparniania ogniowego.
Nasza specjalność: Bezhalogenowe uodparnianie ogniowe, niski współczynnik tarcia, klasy odporne na ścieranie.
Właściwości:
• Odporność na parę
• Skracanie czasu cyklu
• Bezhalogenowe uodparnianie ogniowe
• Stabilizacja na promieniowanie UV
• Wzmacnianie minerałami
• Możliwość wytłaczania
• Odporność na detergenty
• Odporność uderzeniowa
• Dopuszczony do kontaktu z żywnością
• Testowanie palności rozżarzonym drutem
• Ulepszona odporność na zarysowania
• Ulepszanie przepływu
• Możliwość metalizacji
• Odporność na ciepło
• Odporność ogniowa
• Ochrona antystatyczna
• Wzmacnianie włóknem szklanym