Polykemi AB

Tworzywa modyfikowane, compound, compoundy, compounding,

Polykemi AB
wersja en

POLYshine (PBT)

Zastosowania typowe dla produktu: Części samochodowe, elementy elektryczne.
Zalety: Kombinacja sztywności i twardości /połysk, odporność na ciepło oraz chemikalia.
Nasza oferta: Kompletny program dla wtrysku. Barwienie w masie, szeroko rozwinięta technologia zbrojenia materiału oraz wersje ognioodporne.
Nasza specjalność: Różne stopnie wzmacniania włóknem szklanym  oraz wysoka gęstość, izolacja dźwiękowa a także różne stopnie współczynnika tarcia.
Właściwości:
• Skracanie czasu cyklu
• Stabilizacja na promieniowanie UV
• Wzmacnianie minerałami
• Odporność na detergenty
• Odporność uderzeniowa
• Testowanie palności rozżarzonym drutem
• Ulepszanie przepływu
• Możliwość metalizacji
• Odporność na ciepło
• Odporność ogniowa
• Ochrona antystatyczna
• Wzmacnianie włóknem szklanym