Polykemi AB

Tworzywa modyfikowane, compound, compoundy, compounding,

Polykemi AB
wersja en

POLYform C (POM C)

Zastosowania typowe dla produktu: Motoryzacja, urządzenia pneumatyczne, części o niskim współczynniku tarcia.
Zalety: Niski współczynnik tarcia, stabilność wymiarowa, odporność na zużycie.
Nasza oferta: Kompletny program dla wtrysku. Barwienie w masie, wzmacnianie, odporność uderzeniowa.
Nasza specjalność: Dokładność kolorów, technologia wzmacniania materiału oraz różne stopnie obniżania tarcia.
Właściwości:
• Odporność na parę
• Stabilizacja na promieniowanie UV
• Wzmacnianie minerałami
• Możliwość wytłaczania
• Odporność na detergenty
• Odporność uderzeniowa
• Dopuszczony do kontaktu z żywnością
• Ulepszona odporność na zarysowanie
• Ulepszanie przepływu
• Ochrona antystatyczna
• Wzmacnianie włóknem szklanym