Polykemi AB

Tworzywa modyfikowane, compound, compoundy, compounding,

Polykemi AB
wersja en

POLYlux (PC/PBT)

Zastosowania typowe dla produktu: Zewnętrzne części samochodowe, AGD.
Zalety: Dobra stabilność wymiarowa oraz dobre właściwości zmęczeniowe.
Nasz oferta: Kompletny program dla wtrysku i wytłaczania. Dokładność kolorów, szeroko rozwinięta technologia zbrojenia materiału, odporność na ciepło.
Nasza specjalność: Klasy materiału o wysokiej płynności.
Właściwości:
• Stabilizacja na promieniowanie UV
• Wzmacnianie minerałami
• Odporność na detergenty
• Odporność uderzeniowa
• Testowanie palności rozżarzonym drutem
• Ulepszanie przepływu
• Odporność na ciepło
• Odporność ogniowa
• Ochrona antystatyczna
• Wzmacnianie włóknem szklanym